Meiltä vastuullisesti sähköä kautta maan | Hangosta ⇔ Nuorgamiin

Myyntiehdot

Sopimus sisältää sähköenergian myynnin. Sähköenergian siirrosta vastaa paikallinen jakeluverkonhaltija, joka laskuttaa asiakasta sähkönsiirrosta omalla laskullaan. Tähän sopimukseen sovelletaan Energiateollisuus ry:n suosittelemia yleisiä sopimusehtoja Sähkönmyyntiehdot SME2014, jotka ovat luettavissa Energiaviraston internet-sivuilla.

 

Sopimuksen voimassaolo

Määräaikainen sopimus on voimassa edellä mainitun sopimusajan. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus on jatkuvana voimassa 14 vuorokauden irtisanomisajalla. Muuton yhteydessä sopimus raukeaa muuttoilmoituksella. Ilmoitus on tehtävä vähintään kaksi viikkoa ennen muuttoa asiakkaan omilla sivuilla osoitteessa www.oma.aaltoenergia.com tai asiakaspalveluumme joko sähköpostitse tai kirjeitse.

 

Laskutus

Sähköstä laskutetaan toteutuneen kulutuksen mukaan kuukausittain jälkikäteen. Toteutuneella kulutuksella tarkoitetaan paikallisen verkkoyhtiön Aalto Energialle toimittamaa mittarilukemaa tai tuntikulutustietoja. Kohteissa, joissa mittarilukema ei ole saatavilla, laskutus perustuu arvioituun kulutukseen.

Määräaikaisissa kiinteähintaisessa sopimuksessa hinnat ovat voimassa sopimusajan. Muissa sopimuksissa ilmoitamme kuukautta aikaisemmin mahdollisista hintojen muutoksista.

Pörssisähkösopimuksessa laskulla näkyvä energian keskihinta lasketaan kertomalla käyttöpaikan laskutusjakson jokaisen tunnin energiankulutus kunkin tunnin pörssihinnalla ja laskemalla tuntiarvot yhteen. Tästä summasta osoitetaan laskulla esitettävä kuukauden keskihinta, johon lisätään marginaalimme. Energian tuntikohtaisia hintoja ei eritellä sähkölaskulla.

 

Muut ehdot

Pidätämme oikeuden luottotietojen tarkistamiseen. Mikäli asiakkaalla ilmenee voimassa olevia maksuhäiriöitä, Aalto Energia pidättää oikeuden vaatia kohtuullista vakuutta sopimuksen aloittamiseksi. Vakuudesta ei makseta korkoa. Aalto Energialla on myös oikeus realisoida vakuus erääntyneiden sähkölaskujen kattamiseksi.

Huomautukset laskuun tulee tehdä laskun eräpäivään mennessä. Mikäli huomautusta ei ole tehty eräpäivään mennessä, on lasku maksettava ja mahdolliset korjaukset tehdään seuraavassa laskussa.

Mahdollisista myöhästyneistä maksusuorituksista myyjällä on oikeus periä korkolain mukaista viivästyskorkoa. Aalto Energia perii maksukehotuksen lähettämisestä hinnastonsa mukaisen huomautusmaksun.

Jos myyntisopimus on tehty etäviestimen avulla ja asiakas on pyytänyt sähköntoimituksen aloittamista ennen Kuluttajansuojalain mukaisen peruuttamisajan päättymistä, on asiakkaan maksettava myyjälle peruuttamisilmoituksen tekemiseen mennessä toimitetusta sähköstä sopimusvahvistuksen mukainen korvaus.

Verojen, julkisten maksujen ja muiden näihin rinnastettavien maksujen muutosten vaikutus sähkön ja sopimukseen sisältyvien palvelujen hintoihin huomioidaan välittömästi niiden voimaantulosta lähtien. Sähkönmyyjä ilmoittaa asiakkaalle näiden vaikutuksista hinnoitteluun mahdollisimman nopeasti saatuaan tiedon muutoksista.

EU on määritellyt tarkistuslistan, jonka tavoitteena on lisätä tietoa sähkömarkkinoiden toiminnasta sekä kuluttajien oikeuksista. Tarkistuslista löytyy osoitteesta www.energiavirasto.fi/kuluttajainfo

Tätä sopimusta koskevat riitatilanteet pyritään ensisijaisesti sopimaan neuvotteluteitse asiakaspalvelussamme. Sähkönmyyntisopimukseen mahdollisesti liittyvät erimielisyydet ratkaistaan viime kädessä Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttajalla on halutessaan mahdollisuus viedä riita Kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.